Strzelectwo pneumatyczne jako forma rekreacji i rozwoju?

Naszym celem jest wspieranie, upowszechnianie i podnoszenie poziomu pneumatycznego strzelectwa sportowego oraz rekreacyjnego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Sekcja umożliwia młodym ludziom rozpoczęcie uprawiania strzelectwa pneumatycznego oraz doskonalenie umiejętności pod fachową opieką instruktorów.

Strzelectwo nie jest sportem kontuzjogennym. Można je uprawiać przez całe życie i przez cały rok. Jest bezpieczne i nie wymaga wielkich nakładów.

Pneumatyczna „broń” nie hałasuje! Uczy koordynacji, cierpliwości, skupienia, koncentracji i powtarzalności czynności. Bardzo korzystnie wpływa na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży głównie poprzez poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Strzelanie dynamiczne jest bardzo atrakcyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, głównie ze względu na aktywny charakter zajęć. Zadania wymagają przemieszczania się po torze strzeleckim na czasu.