Pierwsze spotkanie już z modelami odbędzie się według ustaleń w poniedziałek 26 października o godz. 15.30. Spotykamy się przy Sali Wiejskiej. Zajęcia trwać będą od godz. 15.30 do godz. 17.30.

Zajęcia będą odbywały się na świeżym powietrzu, prosimy więc o odpowiedni ubiór.

Podczas pierwszych zajęć uczestnicy otrzymają deklarację udziału w sekcji z prośbą o wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Karnet: 15zł / miesiąc

⭐️ Zakup karnetu możliwy TYLKO I WYŁĄCZNIE poprzez wpłatę na poniższy rachunek bankowy.

❗️Nr rachunku:

GBS 36 9536 0001 2001 0006 7322 0003.

📃 W tytule:

Imię i Nazwisko, nazwa sekcji, nazwisko instruktora oraz miesiąc, za który dokonywana jest płatność.

❗️Opłatę za karnet na bieżący miesiąc należy uiścić nie później niż do 10-go dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

📪 Adres:

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Fabryczna 2.

☎️ Telefon do instruktora: Seweryn Panek 725 268 556

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu poprzez Messenger:

  • Seweryn Panek, Nowa Ruda
  • Sekcja Modeli RC Jugów

Zgodnie z regulaminem Sekcji CKGNR z ulgowej opłaty mogą korzystać osoby które:

  • uczestniczą w więcej niż jednych zajęciach, wówczas za drugie i kolejne zajęcia wnoszą opłatę w wysokości 50% stawki obowiązującej przy tańszej sekcji.
  • w sekcji bierze udział rodzeństwo, wówczas za drugie i kolejne dziecko również opłata wynosi 50% obowiązującej stawki,
  • w sekcji udział bierze rodzic lub opiekun prawny i dziecko/dzieci również opłata za drugą i kolejną sekcję tańszą wynosi 50% obowiązującej stawki,

Można również uzyskać zgodę dyrektora CKGNR na zwolnienie z opłat, jeżeli osoba – rodzic/opiekun prawny wystąpi z prośbą o zwolnienie z powodu trudnej sytuacji finansowej.