W związku z aktualnymi obostrzeniami musimy wprowadzić pewne zmiany:

1. Podział na grupy – aby w 100% zachować zasadę zakazu zgromadzeń. Zajęcia każdej grupy trwać będą 1 godzinę zegarową z 10 minutami przerwy na dezynfekcję urządzeń. Grupy będą mniejsze więc sumaryczny czas jazdy dla każdego uczestnika nie ulegnie skróceniu. Zajęcia w miejscowości odbędą się dwa razy w miesiącu. Daje do dwie godziny zajęć w miesiącu z opłatą na poziomie 15 zł. Zajęcia w Dzikowcu wprowadzone zostaną, jako zajęcia dodatkowo w momencie wyklarowania się sytuacji prawnej.
4. Zmuszeni jesteśmy poprosić Państwa o doprowadzenie dzieci na zajęcia rozpoczynające się wcześniej.

Pierwsza grupa proponujemy dzieci młodsze, które mają mniej lekcji już o godz. 14.30 do 15.30
Druga grupa 15.40 do 16.40

Czy takie godziny Państwu odpowiadają?

Proszę o sugestie do której grupy kogo zapisać?

Pierwsze spotkanie już z modelami odbędzie się według ustaleń w piątek 30 października o godz. 14.30. Spotykamy się na boisku szkolnym. Zajęcia w dwóch grupach trwać będą: I GRUPA od godz. 14.30 do godz. 15.30 i II GRUPA od 15.40 do 16.40

Zajęcia będą odbywały się na świeżym powietrzu, prosimy więc o odpowiedni ubiór.

Podczas pierwszych zajęć uczestnicy otrzymają deklarację udziału w sekcji z prośbą o wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Karnet: 15zł / miesiąc

⭐️ Zakup karnetu możliwy TYLKO I WYŁĄCZNIE poprzez wpłatę na poniższy rachunek bankowy.

❗️Nr rachunku:

GBS 36 9536 0001 2001 0006 7322 0003.

📃 W tytule:

Imię i Nazwisko, nazwa sekcji, nazwisko instruktora oraz miesiąc, za który dokonywana jest płatność.

❗️Opłatę za karnet na bieżący miesiąc należy uiścić nie później niż do 10-go dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

📪 Adres:

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Fabryczna 2.

☎️ Telefon do instruktora: Seweryn Panek 725 268 556

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu poprzez Messenger:

  • Seweryn Panek, Nowa Ruda
  • Sekcja Modeli RC Nowa Wieś

Zgodnie z regulaminem Sekcji CKGNR z ulgowej opłaty mogą korzystać osoby które:

  • uczestniczą w więcej niż jednych zajęciach, wówczas za drugie i kolejne zajęcia wnoszą opłatę w wysokości 50% stawki obowiązującej przy tańszej sekcji.
  • w sekcji bierze udział rodzeństwo, wówczas za drugie i kolejne dziecko również opłata wynosi 50% obowiązującej stawki,
  • w sekcji udział bierze rodzic lub opiekun prawny i dziecko/dzieci również opłata za drugą i kolejną sekcję tańszą wynosi 50% obowiązującej stawki,

Można również uzyskać zgodę dyrektora CKGNR na zwolnienie z opłat, jeżeli osoba – rodzic/opiekun prawny wystąpi z prośbą o zwolnienie z powodu trudnej sytuacji finansowej.