Szanowni Państwo, piszę odnośnie zajęć z Modelami RC i ich funkcjonowania w dobie wprowadzonych obostrzeń.

Z naszej strony nie planujemy zawieszania zajęć. Po pierwsze są to zajęcia, gdzie prowadzona jest rywalizacja sportowa. Dodatkowo jak Państwu wspominałem na spotkaniach organizacyjnych celem spotkań/ treningów jest udział dzieci i młodzieży w zawodach na Torze w Dzikowcu.

Aktualne nie do końca jasne wytyczne mówią:

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE

W całym kraju współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

W zajęciach, wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

Ale mamy jeszcze zapis o zgromadzeniach: W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób.

Oraz mamy jeszcze zakaz przemieszczania się: W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje:

kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu,

W związku z powyższym musimy wprowadzić pewne zmiany:

1. Podział na grupy – aby w 100% zachować zasadę zakazu zgromadzeń. Zajęcia każdej grupy trwać będą 1 godzinę zegarową z 10 minutami przerwy na dezynfekcję urządzeń. Grupy będą mniejsze więc sumaryczny czas jazdy dla każdego uczestnika nie ulegnie skróceniu. Zajęcia w miejscowości odbędą się dwa razy w miesiącu. Daje do dwie godziny zajęć w miesiącu z opłatą na poziomie 15 zł. Zajęcia w Dzikowcu wprowadzone zostaną, jako zajęcia dodatkowo w momencie wyklarowania się sytuacji prawnej.
2. Zmuszeni jesteśmy poprosić Państwa o doprowadzenie dzieci na zajęcia rozpoczynające się wcześniej.

Pierwsza grupa proponujemy dzieci młodsze, które mają mniej lekcji już o godz. 14.30 do 15.30
Druga grupa 15.40 do 16.40

Pierwsze spotkanie już z modelami odbędzie się według ustaleń w piątek 23 października o godz. 15.00. Spotykamy się na boisku szkolnym. Zajęcia trwać będą od godz. 15.00 do godz. 17.00.

Zajęcia będą odbywały się na świeżym powietrzu, prosimy więc o odpowiedni ubiór.

Podczas pierwszych zajęć uczestnicy otrzymają deklarację udziału w sekcji z prośbą o wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Karnet: 15zł / miesiąc

⭐️ Zakup karnetu możliwy TYLKO I WYŁĄCZNIE poprzez wpłatę na poniższy rachunek bankowy.

❗️Nr rachunku:

GBS 36 9536 0001 2001 0006 7322 0003.

📃 W tytule:

Imię i Nazwisko, nazwa sekcji, nazwisko instruktora oraz miesiąc, za który dokonywana jest płatność.

❗️Opłatę za karnet na bieżący miesiąc należy uiścić nie później niż do 10-go dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

📪 Adres:

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Fabryczna 2.

☎️ Telefon do instruktora: Seweryn Panek 725 268 556

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu poprzez Messenger:

  • Seweryn Panek, Nowa Ruda
  • Sekcja Modeli RC Jugów

Zgodnie z regulaminem Sekcji CKGNR z ulgowej opłaty mogą korzystać osoby które:

  • uczestniczą w więcej niż jednych zajęciach, wówczas za drugie i kolejne zajęcia wnoszą opłatę w wysokości 50% stawki obowiązującej przy tańszej sekcji.
  • w sekcji bierze udział rodzeństwo, wówczas za drugie i kolejne dziecko również opłata wynosi 50% obowiązującej stawki,
  • w sekcji udział bierze rodzic lub opiekun prawny i dziecko/dzieci również opłata za drugą i kolejną sekcję tańszą wynosi 50% obowiązującej stawki,

Można również uzyskać zgodę dyrektora CKGNR na zwolnienie z opłat, jeżeli osoba – rodzic/opiekun prawny wystąpi z prośbą o zwolnienie z powodu trudnej sytuacji finansowej.